Troska duszpasterza o Boże owce – aby się nie rozpierzchły i nie zagubiły

Haec est enim voluntas Dei, sanctificatio vestra.
„Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie” (1 Tes 4, 3).

Spiritus autem manifeste dicit, quia in novissimis temporibus discedent quidam a fide, attendentes spiritibus seductoribus et doctrinis daemoniorum.
„Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów” (1 Tm 4, 1).

Jesteśmy powołani przez Pana Boga do świętości, rozumianej tak, jak ją przez wieki Kościół Katolicki – pouczony Objawieniem Bożym, zawartym w Piśmie świętym i Tradycji→ – rozumiał.
Istotną misją Kościoła Katolickiego w odniesieniu do ludzi jest prowadzić do świętości, do zbawienia wiecznego.
Czasy zamętu powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła.
Ludzi, którzy mają na swoim koncie walizki herezji, cytuje się tu i tam, jeśli powiedzą jakieś jedno zdanie, które wydaje się brzmieć klarownie po katolicku. Naiwność dość rozpowszechniona.
Wielcy święci apologeci nie budowali autorytetu tym, którzy byli ewidentnymi siewcami herezji. Przeciwnie. Uważali za swój obowiązek podważać autorytet siewców błędu.
Przestroga przed szerzycielami błędu jest dobrym uczynkiem, jest obroną Bożej owczarni przez kłami wilka, który niejednokrotnie przychodzi w owczej skórze.
Na najwyższych urzędach kościelnych zasiedli w niejednym przypadku ludzie reprezentujący swoimi decyzjami, poglądami i wypowiedziami anty-kościół, neo-kościół, nie-kościół, siły ciemne. To jest sprawa poważna. O wiele poważniejsza niż pomylone prywatne wybory, decyzje i poglądy tego czy innego duchownego w zakresie moralności (choć i tych, z racji powszechności zgorszenia, lekceważyć niepodobna).
Nie pomogą nam komsomolskie dyscyplinujące pohukiwania na ludzi, którzy ten stan rzeczy odważają się diagnozować w prawdzie, a nie według kryteriów poprawności establishmentowej.
Pomoże nam wierne trzymanie się katolickiej – niezmutowanejwiary→, tej wiary, która owocowała przez wieki historii Kościoła rzeszą Świętych.
W czasach zamętu powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła jest możliwe zachowanie katolickiej wiary.
Zaszczytny obowiązek.
„Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie” (1 Tes 4, 3).


WAŻNE:   Pomoc nieodzowna→


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube