Kwestia terminologii – nie tylko teoretyczna!

Nie każdy, kto mówi „wiara katolicka”, mówi w rzeczywistości o wierze katolickiej.
Nie każdy, kto używa pojęć, jakich Kościół używał przez wieki, ma na myśli to samo, co Kościół pod tymi pojęciami przez wieki rozumiał.
W skrajnej sytuacji mogłoby dojść do tego, że posługując się terminami katolickimi – lecz o zmienionym znaczeniu – nie wyraża się już katolickiej doktryny.
Rozumiemy dobrze, że nie jest to tylko akademicka kwestia precyzji i czystości terminologicznej. Kwestia dotyczy bowiem wiary i zbawienia duszy. Dotyczy katolickiej wiary, jedynej prawdziwej wiary dającej zbawienie duszy. Zakłada to wierne trwanie przy doktrynie, którą Kościół przez wieki nieomylnie wykładał, objaśniając ściśle jej poprawne rozumienie.
Kwestię sygnalizuje i objaśnia między innymi św. Wincenty z Lerynu w dziele Commonitorium oraz św. Pius X w encyklice Pascendi. Wyborne dzieła naszej Biblioteki ’58!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube