Tradycja: Duch Święty niesprzeczny w działaniu

Duch Święty jest niesprzeczny. Działanie Ducha Świętego jest niesprzeczne.
Dziełem Ducha Świętego jest Objawienie Boże: Pismo święte i Tradycja→.
Tradycja (rozumiana precyzyjnie tak, jak ją rozumiał przez wieki Kościół Katolicki) jest dziełem Ducha Świętego.
Ergo: Jest niemożliwe, aby z Ducha Świętego pochodziły wszelkie działania dezawuujące, negujące, dyskryminujące, relatywizujące i restrykcyjne względem Tradycji.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube