Pokorna droga wiary katolickiej

Kiedy dzisiaj mnożą się rożne wspólnotowe propozycje religijne, które chcą zagwarantować adeptom mocne przeżycie, doświadczenie, empirię w wydaniu naocznym, jakże zbawienne będzie powracać do pokornej drogi wiary, której uczy Pan Jezus: Beati, qui non viderunt et crediderunt! – „Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli” (J 20, 29).