Pokorna droga wiary katolickiej

Kiedy dzisiaj mnożą się różne wspólnotowe propozycje religijne, które chcą zagwarantować adeptom zgromadzenie tłumne, choreografię i ekspresję, mocne przeżycie, doświadczenie, empirię w wydaniu naocznym, jakże zbawienne będzie powracać do pokornej drogi wiary, której uczy Pan Jezus: Beati, qui non viderunt et crediderunt. – „Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli” (J 20, 29).


Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
w Trójcy jedyny, prawdziwy;
wierzę, w coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube