Żołnierze Chrystusa!

Labora sicut bonus miles Christi Jesu.
„Weź udział w trudach i przeciwnościach
jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa!” (2 Tm 2, 3).

Militia est vita hominis super terram.
„Bojowaniem jest żywot człowieczy na ziemi” (Hi 7, 1).

Nigdy nie wiemy, kiedy pokusa uderzy. W każdej chwili, czasem nagle i niespodziewanie, może nawiedzić nas pokusa – taka czy inna.
Pan Jezus mówi: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Mt 26, 41).
Wspaniałe jest to, że Pan Bóg utrzymuje nas w stanie ciągłej gotowości bojowej!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube