Żołnierze Chrystusa!

Collabora sicut bonus miles Christi Iesu.
„Weź udział w trudach i przeciwnościach
jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa!” (2 Tm 2, 3).

„Bojowaniem jest żywot człowieczy na ziemi” (Hi 7, 1).
W każdej chwili, czasem nagle i niespodziewanie, może nawiedzić nas pokusa – taka czy inna.
Pan Jezus mówi: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Mt 26, 41).
Wspaniałe jest to, że Pan Bóg utrzymuje nas w stanie ciągłej gotowości bojowej!

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus