Adagium kapłańskie

Missa (8)

Niektórzy katoliccy starsi księża pamiętają klasyczne mądre adagium,
pomieszczone w niejednej katolickiej zakrystii:

Sicut tu Me tractabis in Missae sacrificio,
ita te tractabo in ultimo iudicio.

„Jak ty Mnie traktujesz podczas Mszy Świętej,
tak Ja ciebie potraktuję na Sądzie Ostatecznym”.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus