Na Rok Pański 2016 – informacyjnie i zapraszająco

Quod dico vobis in ténebris, dícite in lúmine;
et, quod in aure audítis, praedicate super tecta.
„Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle,
a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach!” (Mt 10, 27).

Vae enim mihi est, si non evangelizavero!
„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16).

Dum omni modo (…) Christus annuntietur, et in hoc gaudeo; sed et gaudebo.
„…na wszelki sposób rozgłasza się Chrystusa. A z tego ja się cieszę i będę się cieszył” (Flp 1, 18).

Czcigodne Duchowieństwo, Wielebne Siostry, Szanowni Państwo,
w Roku Pańskim 2016 ponawiam moje skromne zaproszenie do korzystania oraz wielkodusznego udostępniania innym osobom w kraju i za granicą – według roztropnego uznania – materiałów katolickich, które dzięki Bożej dobroci mogą być przeze mnie publikowane i dostępne powszechnie. Udostępnianie i przesyłanie linków bądź kopiowanie materiałów (zawsze z podaniem linku źródłowego) będzie pracą piękną i bezpieczną – dla podwyższenia wiary katolickiej oraz dla pożytku wielu dusz.
Czasy apostazji powszechnej są dla nas okolicznością w najwyższym stopniu mobilizującą do wyciągnięcia praktycznych i maksymalistycznych wniosków z działalności świętych, którzy wyróżniali się wielkodusznym wykorzystaniem druku i mass mediów do krzewienia prawdziwej wiary katolickiej i przezwyciężania błędów. Św. Franciszek Salezy, św. Jan Bosko, św. Maksymilian Maria Kolbe – to tylko niektórzy z nich. Jakże nie wspomnieć także świątobliwych, niezwykle gorliwych, wybitnych polskich kapłanów – ks. Bronisława Markiewicza i ks. Ignacego Kłopotowskiego, którzy odznaczyli się pod tym względem dla dobra wielu katolickich dusz polskich.
Zapraszam zatem serdecznie do systematycznej lektury. Do dyspozycji pozostają:

Blog Sacerdos Hyacinthus
http://sacerdoshyacinthus.com

Blog Verbum catholicum
http://verbumcatholicum.com

Katolickie motywy sygnalizuję zwięźle także na portalu społecznościowym Twitter
https://twitter.com/SacHyacinthus

Nie muszę chyba dodawać, że krzewienie słowa prawdy – także w przestrzeni internetu (skoro Pan Bóg daje nam dzisiaj tak wyborne narzędzie!) nie jest dla kapłana katolickiego działaniem marginalnym, hobbystycznym ani drugorzędnym. Przeciwnie – umieszcza się w samym centrum realizowania powołania kapłańskiego, obok sprawowania świętych sakramentów.

Uzasadnienie kapłańskiej obecności w przestrzeni internetu
znajdziemy tutaj→
Natomiast pewne roztropnościowe precyzacje pozwoliłem sobie
zamieścić tutaj→

WARTE UWAGI!
Na blogu Sacerdos Hyacinthus została zmodyfikowana i wzbogacona prawa kolumna, w której pojawiają się zajawki kilku najnowszych wpisów z bloga Verbum catholicum oraz Twittera.

Dobrą rzeczą będzie modlić się o dobre owoce publikowanego słowa – dla duchowego pożytku wielu. Bardzo na modlitwę w tej intencji liczę! Cenne będzie choćby jedno „Zdrowaś Maryjo”. Dziękuję za współpracę.

z zapewnieniem o codziennej modlitwie
x. Jacek Bałemba SDB

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus