Wierność kapłańska czasu apostazji powszechnej

Missa (2)

Qui bene praesunt presbyteri, duplici honore digni habeantur, maxime qui laborant in verbo et doctrina.
„Prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, najbardziej ci, którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem” (1 Tm 5, 17).

To oczywiste, że aby pośród czasu apostazji powszechnej kapłani mogli wiernie wypełnić swoje zadania dla zbawienia dusz, muszą radykalnie trzymać się wiary katolickiej i jej nauczać – dokładnie takiej, jaką Kościół Katolicki, pouczony Bożym Objawieniem, głosił przez dwa tysiące lat. Nieodkształconej. Szkoda czasu na protagonistyczne zabawy, hermeneutyczne gimnastyki i religioznawcze pogaduszki. Wierny przekaz prawdy nagli. Sprawa zbawienia. Dusze czekają.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube