Dlaczego Pan Bóg dopuszcza głoszenie fałszywej nauki?

Herezje głosi się dzisiaj jawnie i bez konsekwencji. Nie jest to problem nowy. W dziele Commonitorium św. Wincentego z Lerynu – lektura obowiązkowa dla rzymskich katolików(!) – postawione jest pytanie, dlaczego Pan Bóg dopuszcza głoszenie herezji. I dana jest odpowiedź:
„A dlaczego, pytam, Bóg nie zabrania głosić tego, w co zabrania wierzyć? «Bo – rzecze – doświadcza was Pan Bóg wasz, aby jawne było, czy Go miłujecie czy nie, z całego serca i z całej duszy waszej»”.
Bracia i Siostry, nie dajmy się wodzić za nos fałszywym doktrynom podającym się za katolickie. A miłość względem Boga wyrażajmy w wierności tej nauce, którą Pan Bóg  rzeczywiście objawił a Kościół przez dwadzieścia wieków do wierzenia podawał. Amen.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus