Przez pamięć na Świętych Męczenników zachowajmy katolicką wiarę

W Liście do Hebrajczyków czytamy: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom” (Hbr 13, 8-9).
A w Liście do Tesaloniczan św. Paweł tak oto woła głosem gorliwym i roztropnym: „Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało, podobnie jak jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę” (2 Tes 3, 1-2).
Bracia i Siostry, przez pamięć na rzesze Świętych Męczenników, trwajmy mocno w wyznawaniu katolickiej wiary – dokładnie takiej, jakiej Kościół uczył przez dwadzieścia wieków→.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus