O ortografii grzecznościowej – przypomnienie zwarte

Repetycja nie męczy piszącego, a zdaje się, że jest konieczna.
Jeśli zwracamy się do kogoś na piśmie, zawsze tytułujemy tę osobę dużą literą.
Za niestosowności pod tym względem wypada wypowiedzieć słowo „przepraszam”.
A jeśli jest możliwość korekty, korekty dokonać należy.
No, takie oczywistości międzyludzkie. Ludzkie.
Piszę do ludzi rozumnych.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus