Kto jest Głową Kościoła?

Św. Paweł pisze o Bogu Ojcu, który Jezusa Chrystusa ustanowił Głową Kościoła: „a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem” (Ef 1, 22-23).
„Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała” (Ef 5, 23).
Św. Pius X naucza w Katechizmie, że wszyscy stanowiący Kościół tworzą „jedno jedyne ciało, gdyż mają oni jedną Głowę, Jezusa Chrystusa”.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube