Trzeba się zdecydować

Custodíte ígitur et fácite, quae praecépit Dóminus Deus vester vobis; non declinábitis neque ad déxteram neque ad sinístram, sed per totam víam, quam praecépit Dóminus Deus vester, ambulábitis.
„Przeto starajcie się wypełniać wszystko, co wam nakazał Pan, Bóg wasz: Nie odstępujcie od tego ani na prawo, ani na lewo. Idźcie dokładnie drogą wyznaczoną wam przez Pana, Boga waszego” (Pwt 5, 32-33).

Trzeba się zdecydować przynajmniej w trzech kwestiach.
Albo odkrywszy skarby Tradycji zachować jej wierność, albo nadal propagować nurty przewracające się judeoprotestanckiej proweniencji.
Albo odkrywszy skarby Tradycji zachować jej wierność, albo nadal propagować wytwory producentów rewelacji różnych, bez aprobaty Kościoła.
Albo odkrywszy skarby Tradycji zachować jej wierność, albo nadal zdradzać przejawy sympatyzowania z modernistycznym nieporządkiem.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus