Trzeba się zdecydować

Custodíte ígitur et fácite, quae praecépit Dóminus Deus vobis: non declinábitis neque ad déxteram, neque ad sinístram: sed per víam, quam praecépit Dóminus Deus vester, ambulábitis.
„Strzeżcież tedy i czyńcie, co wam Pan Bóg przykazał; nie zbaczajcie ani na prawo ani na lewo, ale drogą, którą przykazał Pan, Bóg wasz, chodzić będziecie” (Pwt 5, 32-33).

Trzeba się zdecydować przynajmniej w trzech kwestiach.
Albo odkrywszy skarby Tradycji zachować jej wierność, albo nadal propagować nurty przewracające się judeoprotestanckiej proweniencji.
Albo odkrywszy skarby Tradycji zachować jej wierność, albo nadal propagować wytwory producentów rewelacji różnych, bez aprobaty Kościoła.
Albo odkrywszy skarby Tradycji zachować jej wierność, albo nadal zdradzać przejawy sympatyzowania z modernistycznym nieporządkiem.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube