Ignorancja niezawiniona i ignorancja zawiniona

Przemilczanie w Polsce dramatycznej problematyki dalszego – przyspieszonego i jawnego – rozbioru Kościoła Katolickiego i wiary katolickiej jest zjawiskiem w najwyższym stopniu zdumiewającym. W niejednym kraju podejmowane są przez ludzi poważnych działania diagnozujące poszczególne aspekty rozbioru wiary katolickiej i wskazujące na niezbędne środki zaradcze. Instrument diagnozujący pewny to STAŁE nauczanie Kościoła Katolickiego.
Gdy prowadzi się ludzi do przepaści – na litość! – nie można mówić i pisać, że jest wspaniale i jeszcze wspanialej będzie, że nic się istotnego w wierze katolickiej i w Kościele nie zmienia, i że w ogóle spotkania były i będą bardzo miłe. Nie wolno ludzi oszukiwać! Nie wolno ludzi utrzymywać w tragicznej nieświadomości!
Kto posiada znajomość języków obcych, niechże cierpliwie poszukuje poważnych opracowań i czyta, czyta, czyta. Demontują Kościół Katolicki w tempie przyspieszonym! Może garstka ludzi w Polsce widzi grozę sytuacji, a jeszcze mniej odważa się z troską na ten temat cośkolwiek mówić oraz podejmować adekwatne decyzje. To też zdumiewa. Braki w zakresie apologetyki wołają o rychłe uzupełnienie!
Ignorancja nie jest cnotą. Ignorancja zawiniona jest grzechem.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube