Bezpieczny akces do Tradycji

Tradycję można poznawać przez pryzmat układów personalnych. Znajdziemy wtedy dość motywów i do zachwytu, i do zniechęcenia, bowiem być człowiekiem znaczy nie tylko być zdolnym do realizacji dobra, lecz także podlegać różnym ograniczeniom i być grzesznym. Ludzie deklarujący przywiązanie do Tradycji mogą nas zawieść.
Tradycję można poznawać przez pryzmat treści Objawienia Bożego – istotnie zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji. Znajdziemy wtedy bezpieczną płaszczyznę obiektywizmu, która odkrywać będzie przed nami niezmierzone horyzonty prawdy. Prawda objawiona przez Boga nigdy nie zawodzi. Jest pewna.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube