Grzeszących upominać – uczynek miłosierny względem duszy

„Trwających w grzechu upominaj” (1 Tm 5, 20).

Trwających w grzechach śmiertelnych należy wzywać do nawrócenia a nie kreślić przed nimi perspektywy awansu, integracji i promocji w strukturach kościelnych. Antykatolickie postulaty!
W katolickim katechizmie znajdujemy uczynki miłosierne względem duszy. Pośród nich jest i ten uczynek miłosierny względem duszy: „Grzeszących upominać”.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus