Tylko dwa elementarne spostrzeżenia

Zwodzenie globalne od pięćdziesięciu lat. Miliony dusz, które – błędnie – postawiły posłuszeństwo ponad prawdą, dały się zwieść.
Repetitio zatem. Nie wszystko to, co dzisiaj podaje się jako katolickie, jest katolickie de facto.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus