Uczciwy priorytet obiektywizmu

Kontekst:
– Objawienie Boże, zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji (rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół).
– Odkształcenia doktrynalne (błędy), którym od pięćdziesięciu lat coraz zuchwalej przyznaje się prawo obywatelstwa.

Prawda istnieje, niezależnie do tego, czy ktokolwiek ją poznaje i werbalizuje.
Błąd istnieje, niezależnie do tego, czy ktokolwiek go poznaje i werbalizuje.
To, że my nie rozpoznajemy prawdy, nie znaczy, że ona nie istnieje.
To, że my nie widzimy błędu, nie znaczy, że on nie istnieje.

Uczciwy priorytet obiektywizmu jest ten: ludzkie twierdzenia i opinie o tyle są sensowne, o ile wyrażają obiektywny stan rzeczy – prawdę.
Rzymski katolik kształci się chętnie.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus