Rzymski katolik słucha Pana Boga

Etyka katolicka nie przyjmuje zasady cel uświęca środki. Żadne okoliczności ani motywacje nie uprawniają do szerzenia oszczerstw, czyli fałszywych treści negatywnych, dotyczących innych osób.
Pan Bóg mówi jasno: „Nie oskarżaj, zanim dokładnie nie zbadasz” (Syr 11, 7).
Katolik Słowo Pana Boga traktuje poważnie. I w czyn wprowadza.
A oszczerstwa należy odwołać. Sprostować. Obowiązek ścisły. Nie – opcjonalny.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube