Media odwiedzane. Ale jakie?

I jednak, jednak… nie jest kwestią błahą, do jakich mediów chodzi się na publiczne zwierzenia.
Co najmniej trzy pytania (a trzeba więcej) okażą się istotne:
– ich umocowania ideowe jawne,
– ich umocowania ideowe ukryte,
– kto ich finansuje.
To jest sygnał bardzo fragmentaryczny. Nie bez znaczenia jednak.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube