Krzewione jawnie błędy nie są doktryną katolicką

Nie wszystko to, co od ponad pięćdziesięciu lat podaje się katolikom jako wiarę katolicką, jest nią w rzeczywistości.
„Rzymska wiara jest niedostępna błędowi” pisał św. Hieronim. Więc? Nie poczytujmy błędów za katolicką wiarę.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube