Prośba o modlitwę

Cenna i słuszna jest zasada kapłańska: o sobie jak najmniej, o sprawach Bożych jak najwięcej.
Wyjątek czyniąc – uzasadniony okolicznościami – proszę o modlitwę.
Osobom, które potraktują poważnie skromną prośbę kapłana, serdecznie dziękuję.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube