Tego by jeszcze brakowało

Tego by jeszcze brakowało, aby ci, którzy nie mają innych zamiarów, jak dochowanie wierności katolickiemu depozytowi wiary, byli stawiani w stan podejrzenia i oskarżenia, i wpędzani w poczucie winy.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus