Współdziałanie zaszczytne

Missa (1)

Mówimy o Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim. Mówimy o kapłanach wiernych Objawieniu Bożemu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji. Mówimy o roli osób świeckich w odniesieniu do tych dwóch świętych rzeczywistości Kościoła: tradycyjnej Mszy Świętej i Sakramentu Kapłaństwa.
Zaszczytem jest nie szczędzić trudów i dopomagać tradycyjnej Mszy Świętej – aby była godnie celebrowana, aby była sprawowana w coraz większej liczbie miejsc, aby była sprawowana jako zwyczajny, codzienny, powszechny, doskonały kult katolicki.
Zaszczytem jest nie szczędzić trudów i dopomagać kapłanom katolickim – aby wiernie przekazywali niezmutowaną katolicką doktrynę, aby godnie celebrowali tradycyjną Mszę Świętą i Sakramenty Święte, aby byli w Kościele uszanowani jako wysłannicy Jezusa Chrystusa.
Człowiek o mentalności na wskroś katolickiej rozumie te kwestie doskonale i działania stosowne – także pośród trudów, przeciwności i niedogodności – podejmuje chętnie, poczytując je sobie za zaszczyt współpracy w Chrystusowym dziele zbawienia. Święte współdziałanie. Katolickie.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube