Non póssumus!

Jeżeli chcemy być uczciwi wobec Pana Boga, nie możemy nazywać wiarą katolicką tego, co jest jej odkształceniem – w tym punkcie i w tamtym, i w jeszcze innym. Problem dramatycznych rozmiarów w ostatnich kilkudziesięciu latach.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube