Katolicka wiara broniona

Demaskowanie błędów doktrynalnych jest obowiązkiem katolika.
Niedemaskowanie błędów doktrynalnych jest grzechem przeciwko wierze.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube