Aspekt obiektywny

Missa tridentina (1)

Ci, którzy są wrogami Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim są – obiektywnie rzecz biorąc – wrogami wiary katolickiej. Intencje, stopień ignorancji (zawinionej bądź niezawinionej) i skorumpowania teologicznego osądzi Bóg. Mówimy o aspektach obiektywnych.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube