Problem przywiązania do pieniędzy

Non potestis Deo servire, et mammonae.
„Nie możecie służyć Bogu i mamonie” (Mt 6, 24).

Radix enim omnium malorum est cupíditas
„Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy” (1 Tm 6, 10).

Quid autem habes, quod non accepisti?
„Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” (1 Kor 4, 7).

Przez przywiązanie do pieniędzy niejedna relacja międzyludzka została poszarpana lub zerwana.
Przez przywiązanie do pieniędzy niejedno dzieło Boże zostało poszarpane lub zaniechane.
W kwestii przywiązania do pieniędzy należy badać swoje sumienie w szczerości przed Panem Bogiem.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube