Katolicka apologia jawności

Adam po grzechu chował twarz przed Panem Bogiem – Rdz 3, 8-10.
Niektórzy próbują ożenić prawdę z anonimowością. Internety anonimowe. Niejawne, nickowe, pseudonimowe, ukryte, niejasne, beztwarzowe.
Święty Jan Chrzciciel działał i mówił jawnie. Święci działali i mówili jawnie.
Paradygmat jawności? Chrystusowy! Oto ten: „Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego”  (J 18, 20).
Chrystusowy dwumian wiarygodny: prawda i jawność.


„Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 14-16).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube