Katolicka apologia jawności

Adam po grzechu chował twarz przed Panem Bogiem – Rdz 3, 8-10.
Niektórzy próbują ożenić prawdę z anonimowością. Internety anonimowe. Niejawne, nickowe, pseudonimowe, ukryte, niejasne, beztwarzowe.
Święty Jan Chrzciciel działał i mówił jawnie. Święci działali i mówili jawnie.
Paradygmat jawności? Chrystusowy! Oto ten: „Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego”  (J 18, 20).
Chrystusowy dwumian wiarygodny: prawda i jawność.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus