Katolik nie bawi się w świętych

Katolik nie bawi się w świętych (aspekt ludyczny – nie!).

Katolik poznaje świętych (aspekt kognitywny – hagiografia).
Katolik modli się do świętych (aspekt kultyczny – cultus duliae).
Katolik stara się świętych naśladować (aspekt egzemplaryczny – obowiązki
stanu, mistyka, asceza).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube