Gotowość

„I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie,
spotkają prześladowania” (2 Tm 3, 12).

Dusza, która w szczerości wobec Pana Boga podjęła decyzję bezkompromisowej wierności niezmutowanej wierze katolickiej, musi liczyć się z przeciwnościami. Moce ludzkie i demoniczne powstaną przeciwko niej.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube