W kwestiach wiary żartów unikajmy!

Dziecko się modli

„W nauczaniu okazuj prawość, powagę” (Tt 2, 7).

Werbalne bądź wizualne ujmowanie treści wiary katolickiej w konwencji żartobliwej jest procederem niekatolickim, duchowo szkodliwym – także dla dzieci.
Jest nadzieja, że dzieci pouczane o sprawach wiary z powagą i należną wobec Bożych tajemnic i miejsc świętych rewerencją, będą pięknie rozwijały swoje życie duchowe. Nie słyszano, aby św. Dominik Savio uprawiał choreografię przed ołtarzem Pańskim.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube