Precyzja

Czasy zamętu powszechnego. Tu i ówdzie pojawiają się stwierdzenia, że ten czy ów zmienił doktrynę katolicką. Niezmienialne elementy katolickiej doktryny zmianie nie podlegają, nie da się ich zmienić. Należy zatem kwestię formułować precyzyjnie: Kto forsuje zmianę tego, co w katolickiej doktrynie niezmienialne, sam stawia siebie poza obrębem katolickiej ortodoksji.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube