Wołanie Krzyża

Kryż Diego-Velazquez

Lekceważenie grozy grzechu, zwłaszcza grzechu śmiertelnego,
jest naigrawaniem się z ogromu cierpień Zbawiciela.
Apostoł Narodów z troską napomina:
„Ocknijcie się naprawdę i przestańcie grzeszyć!”
(1 Kor 15, 34).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube