Nie wszyscy fałszują!

W czasach zamętu powszechnego Pan Bóg wysyła do nas duchownych o nieskazitelnej katolickiej ortodoksji, by nas przeprowadzili bezpiecznie przez meandry grzechu i błędu. Jest problem odpowiedzialności przed Panem Bogiem za sposób potraktowania tych duchownych.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube