Zahamowania

Jeżeli wobec błędów odkształcających katolicki depozyt wiary i katolicki kult nie ma się chęci ani odwagi jasnego stwierdzenia „To jest błąd!” i jasnego sprecyzowania „Polega on na tym i na tym”, możemy mówić o brakach rozumienia i niedomogach wiary.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube