Czuwajmy!

Diabeł biega luzem. Zwiódł wielu. Czuwajmy!


„Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz, diabeł,
jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł.
Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze” (1 P 5, 8-9).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube