Kościół Katolicki o zmianie obrzędów Sakramentów Świętych

Si quis dixerit, receptos et approbatos Ecclesiæ Catholicæ ritus, in solemni Sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato a ministris pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque Ecclesiarum Pastorem mutari posse: anathema sit.

Concilium Tridentinum, Sessio VII, 3 Mart. 1547: Decretum de sacramentis
Canones de sacramentis in genere, Can. 13

Gdyby ktoś mówił, że przyjęte i uznane obrzędy Kościoła Katolickiego, zwyczajowo stosowane przy uroczystym udzielaniu Sakramentów, mogą być lekceważone lub dowolnie i bez grzechu pomijane, lub zmieniane na inne nowe przez jakiegokolwiek Pasterza Kościołów – niech będzie wyklęty.

Sobór Trydencki, Sesja 7, 3 marca 1547, Dekret o sakramentach
Kanony o sakramentach w ogólności, Kanon 13.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog