Nowenna do Bożego Narodzenia

Nowenna do Bożego Narodzenia
Śpiewy w języku polskim

(możliwość wydruku – klikajmy na poszczególne strony)

– – –
Errata:

s. 5 w. 15 – jest: Chwała będź; powinno być: Chwała bądź
s. 5 w. 16 – jest: Jak była na poczętku; powinno być: Jak była na początku
s. 6 zwr. 5 w. 3 – jest: Niewiastę; powinno być: Niewiasta
s. 7 22 XII w. 3 – jest: będzie zbawion; powinno być: będzie zbawiony
s. 7 ostatni werset – jest: sławą; powinno być: sławę
s. 8 zwr. 8 – jest: Wniosłych; powinno być: Wyniosłych


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.