Pytania do rachunku sumienia

Jak traktuję kult katolicki – Mszę Świętą w rycie rzymskim?
Czy biorę w niej regularnie udział?
Jak traktuję katolickich kapłanów?
Czy modlę się za nich codziennie?


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.