O codziennej lekturze katolickich tradycyjnych katechizmów – komplementarnie

„Z pewnością koniecznie trzeba uczyć się nauki przekazanej przez Jezusa Chrystusa, a lekceważenie tego obowiązku jest ciężkim zaniedbaniem” (Katechizm św. Piusa X).

Stawiajmy sobie pytanie: Czy z biegiem czasu moja dusza jest coraz bardziej zjednoczona z Bogiem (aspekt mistyczny)?
Stawiajmy sobie pytanie: Czy z biegiem czasu moja dusza jest coraz bardziej pilna i staranna w realizacji dobra i w unikaniu grzechu (aspekt moralny)?
Osobista lektura tradycyjnych katolickich katechizmów jest pilną koniecznością – zwłaszcza w aktualnych czasach zamętu powszechnego. Wtedy rozum poznaje prawdę i staje się zdolny do zidentyfikowania i odrzucenia błędu.
Św. Pius X w Katechizmie naucza: „Z pewnością koniecznie trzeba uczyć się nauki przekazanej przez Jezusa Chrystusa, a lekceważenie tego obowiązku jest ciężkim zaniedbaniem”.
Sama lektura tradycyjnych katolickich katechizmów jednak nie wystarczy. Zdobywanie wiedzy – chociaż konieczne(!) – nie wystarczy.
Prawda poznawana, oświecająca nasz rozum, prowadzi nas do realizacji wymogów mistycznych zawartych w Bożej doktrynie (życie duchowe, zjednoczenie z Bogiem, modlitwa, rozwój cnót teologicznych – wiary, nadziei i miłości).
Prawda poznawana, oświecająca nasz rozum, prowadzi nas do realizacji wymogów moralnych zawartych w Bożej doktrynie (życie moralne, obowiązki stanu, rozwój cnót kardynalnych i moralnych).
Jeśli lekturę tradycyjnych katolickich katechizmów będziemy łączyć z troską o rozwój życia mistycznego i o realizację Chrystusowych wymogów moralnych, szybko postąpimy w świętości.
Nie próżnujmy! Pan Bóg ma dla naszej duszy perspektywy wspaniałe.


Dwa przykłady – dla zobrazowania treści wyartykułowanych powyżej. Oczywiście, przykładów można byłoby przedstawić niezliczoną ilość, tak jak niezliczona jest ilość okoliczności, w który człowiek znaleźć się może.

Aspekt mistyczny.
Czytam w katechizmie o Bogu Stwórcy i o tajemnicy stworzenia.
Na te przeczytane treści odpowiadam Panu Bogu wdzięcznością, uwielbieniem, dziękczynieniem, modlitwą.

Aspekt moralny.
Czytam w katechizmie o 7. Przykazaniu Bożym: Nie kradnij.
Jeśli popełniałem grzech kradzieży, podejmuję decyzję zerwania z tym grzesznym procederem i dołożę starań, aby nigdy więcej kradzieży nie popełnić.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.