Dziękuję

Czcigodnym Konfratrom w kapłaństwie oraz drogim Wiernym, którzy byli uprzejmi zauważyć moją 30 rocznicę kapłaństwa, serdecznie dziękuję.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.