Konsultacja w sprawach postępu duszy

W trosce o postęp w życiu duchowym św. Teresa z Avili miała zwyczaj konsultowania się z kapłanami świątobliwymi i wykształconymi w sprawach Bożych. Czyniła to chętnie i po wielekroć. Wiele pożytków z tego odniosła.
Niejednokrotnie nie czynimy postępów w świętości, bo po prostu czynić ich nie chcemy. Wielu duszom wystarczy status quo, byle im nikt nie przeszkadzał. Nie chcą się rozwijać. Takie dusze nie bardzo są zainteresowane tym, co ma im do powiedzenia Pan Bóg. Nawet się i modlą, ale ich modlitwa jest bardziej mówieniem niż słuchaniem. Zdarza się, że łatwo zaniedbują modlitwę. Takie dusze raczej unikają głosu kapłana, który im drogę świętości prezentuje – by tak powiedzieć – bardziej wyraziście.
Aby przezwyciężyć stan stagnacji i w trosce o postęp w życiu duchowym, za wzorem św. Teresy z Avili miejmy zwyczaj konsultowania się z kapłanami świątobliwymi i wykształconymi w sprawach Bożych. Chętnie słuchajmy pouczeń dotyczących postępu duszy w świętości. Jeden z elementów mobilizujących. Czy jednak naprawdę wzrastać chcemy?


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.