Perspektywa chronologiczna diagnozy uczciwej

Istotna zmiana religii nastąpiła ponad pięćdziesiąt lat temu. Nie siedem lat temu, nie pięćdziesiąt lat temu, lecz PONAD pięćdziesiąt lat temu.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.