Przygotowanie do miesiąca różańcowego

Za kilka dni rozpoczniemy październik – miesiąc różańcowy.
Przygotujmy się!

1. Przygotujmy się pięknie przez gorliwą lekturę. W tym roku polecam szczególnie następujące teksty – trzy:

– Leon XIII, encyklika Octobri mense (O Matce Boskiej Różańcowej),
– Leon XIII, encyklika Jucunda semper (O Różańcu Świętym),
– Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Przedziwny sekret Różańca świętego.

2. Przygotujmy się pięknie przez dobrą, szczerą, dobrze przygotowaną spowiedź.
3. Przygotujmy się pięknie przez przyswojenie modlitw różańcowych w języku łacińskim.

7 października obchodzić będziemy święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
Święta maryjne są stosowną okolicznością, aby podjąć decyzje poważne, które w sposób znaczący przysłużą się naszemu postępowi duchowemu na drodze wiary.
Jeśli jeszcze nie podjęliśmy decyzji miłej Niebu i dla duszy naszej zbawiennej, przygotujmy się pilnie i w święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej złóżmy u stóp Królowej Różańca Świętego – jak szlachetną różę – nasze dobre postanowienie w trzech punktach:

– wiążę się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim,
– będę czytał i praktykował treści zawarte w tradycyjnych katolickich katechizmach,
– będę się starał zachować stan łaski uświęcającej i dobrze wypełniać moje obowiązki stanu.

Dla Matki Bożej postarajmy się!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.