Pamiętajmy!

Katolicki depozyt wiary jest całością spójną. Wystarczy jeden z artykułów wiary zmienić bądź zanegować, bądź pominąć, i już nie mamy do czynienia z wiarą katolicką.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.