Brońmy kultu katolickiego!

Ryt rzymski Mszy Świętej jest rytem katolickim. Ryt rzymski Mszy Świętej jest rytem własnym Kościoła Katolickiego.
Broni wiary katolickiej, kto wiąże się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z rytem rzymskim Mszy Świętej. Broni wiary katolickiej, kto podejmuje starania o powszechny powrót Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Nie jest służbą wierze katolickiej obrona mszy reformowanej – novus ordo missae.
W mętnej wodzie diabeł miesza. Kiedy ktoś mówi ogólnie o obronie Mszy, zaraz pytajmy: której? Pytajmy o to za każdym razem!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.