Zmiana konstelacji personalnych

Podjęcie decyzji związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim – może wiązać się z utratą przyjaciół i z pojawieniem się wrogów.
Ostatecznie, cóż miałoby to za znaczenie, skoro dusza chce się podobać Panu Bogu?


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.