Iść za działaniem łaski

Jeżeli łaska Boża w naszej duszy woła nas do oddalenia się od rozgardiaszu świata, woła do skupienia, modlitwy, trwania przed Bogiem, należy iść za działaniem łaski.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.