U podstaw? Stan łaski uświęcającej.

Jeśli ktoś nie żyje w stanie łaski uświęcającej, niech się nie porywa na działania w obronie Mszy Świętej w rycie rzymskim o szerszym zasięgu. Najpierw trzeba uświęcić własną duszę.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.